Link 603 – Cách Rip Nick Facebook Cập Nhật 2022

Link 603 – Báo cáo tài khoản của phạm nhân -Cách Rip Nick Facebook 2022.

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bạn cách rip facebook bằng link 603.  Link contact sẽ giúp chúng ta báo cáo tài khoản Facebook của người muốn rip facebook là 1 kẻ tù nhân với đội ngũ Facebook.

Rip Facebook bằng link 603 tuy khó nhưng một khi thành công thì tài khoản facebook đó sẽ khó nào mà lấy lại được facebook.

cách rip nick facebook bằng link 603

Link 603 – Cách Rip Nick Facebook Vĩnh Viễn

Bước 1 : Các bạn cần chuẩn bị và fake IP máy tính hoặc IP trình duyệt qua IP ẤN Độ và đổi ngôn ngữ trong Facebook thành ẤN Độ.

Bước 2 : Chúng ta truy cập vào Link 603  sau : https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

” Chúng tôi chỉ có thể xử lý báo cáo của các nhân viên chính thức của cơ quan hành pháp, do đó, vui lòng gửi mẫu này từ địa chỉ email công việc chính thức của bạn. Lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các yêu cầu được gửi từ địa chỉ email cá nhân. “

Bước 3 : Chúng ta điền cách thông tin như sau :
  • Dòng 1 :  Tên đầy đủ của bạn của người mà bạn muốn rip nick facebook
  • Dòng 2 : Địa chỉ email cơ quan hành pháp chính thức ( điền mail của bạn ).
  • Dòng 3 : Cơ quan hành pháp Việt Nam.
  • Dòng 4 : Liên kết (URL) đến tài khoản bạn muốn báo cáo.
  • Dòng 5 : Họ tên đầy đủ của người bạn muốn báo cáo.
  • Dòng 6 : Lý do người này bị bỏ tù.
  • Dòng 7 : Ngày bị hạn chế ( ngày vào tù ).
  • Dòng 8 : Ngày giới thiệu dự kiến ( ngày ra tù dự kiến ).
  • Dòng 9  : Liên kết đến luật hiện hành hoặc cơ quan có thẩm quyền về quyền truy cập phương tiện truyền thông xã hội của phạm nhân.
  • Dòng 10 : Cung cấp loại ngữ cảnh pháp lý.

Bước 4 : bấm GỬI yêu cầu

link 603

Sau đó chúng ta đợi Facebook xem xét trong 24h – 48h . Nếu được duyệt thì tài khoản Facebook đó sẽ rip facebook.

Trường hợp bạn muốn xử lý facebook đó nhanh hơn thì bạn có thể sử dụng dịch vụ rip nick facebook tại Dichvuvipfb.com

 

Hoặc bạn có thể tham khảo các cách rip facebook sau :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*